Afkortingen en begrippen

AT = aardtoets

KS = kiesschijf

HC = haakcontact

TDK = Toon Druktoets Keuze

IDK = Impuls Druktoets Keuze

GDK = Gelijkstroom Druktoets Keuze

CWP = Centrale Werkplaats PTT

DTMF = Dual-Tone Multi-Frequency, internationale benaming voor TDK.

EB = Extra Bel

EW = Extra Wekker, oudere benaming voor EB

WCD = wandcontactdoos

CB = Centraal Batterij, normaal telefoontoestel waarbij de spraakstroom afkomstig is van de telefooncentrale.

LB = Lokaal Batterij, telefoontoestel voor privénet met eigen batterijen voor spraakstroom (ingebouwd in het toestel/batterijenhouder achterop het toestel).

R = weerstand (elektronisch component)

C = condensator (elektronisch component)

D = diode (elektronisch component)

H = nummerherhaling

P = kiestoonpauze

Htf = Huistelefoon (in PTT schema’s e.d.)

Rd = rood

Bl = blauw

Gl = geel

Gn = groen

Or = oranje

Zw= zwart

NSEM = Nederlandsche Standard Electric Mij B.V.

Heemaf = Hengelosche Elektrische En Mechanische Apparaten Fabriek

Atea = Automatique Electrique Anvers SA

Primafoon = telecommunicatiewinkel van PTT in de periode van 1984-2009, heet tegenwoordig gewoon KPN winkel.

microtelefoon = officiële benaming voor telefoonhoorn.

microtelefoon met hoorversterker = hulpmiddel voor slechthorenden, T65 microtelefoon met verstelbaar ontvangstvolume (wieltje).

microtelefoon met spreekversterker = hulpmiddel voor zachtsprekenden, T65 microtelefoon met verhoogd spraakvolume bediend door een schakelaar.

microtelefoon met schakelaar = drukknop op T65 microtelefoon, wanneer deze wordt ingedrukt wordt de microfoon afgeschakeld en kan men ruggespraak houden.

extra telefoon (ET65, Krone & Ericsson) = meeluistertoestel met houder op telefoontoestel.

meeluisterluidspreker (Ericsson) = extra luidspreker met regelbaar volume dat aangesloten is op een normaal telefoontoestel om mee te kunnen luisteren.